Prodaja silosa – prodaje se silos u Baču

Prodaja silosa sa pratećim objektima u Baču …

Kompleks silosa u okviru kojeg se nalazi podno skladište, doradni centar semenske robe i drugi prateći objekti, nalazi se u građevinskom reonu Bača na parcelama br. 1049/1 i 1050.

Parcele su infrastrukturno kompletno opremljene svim raspoloživim gradskim instalacijama: vodovod i kanalizacija, sopstveni trafo, pristupnim saobraćajnicama. Pored toga postoje i dva sopstvena bunara.

Predmetne parcele su u svojini 1/1 (doo ZK – Produkt i doo Gomazo). Na ove dve parcele pod objektima se nalazi 7.087 m2, zemljište uz zgrade 24.779 m2 i takozvana jaruga 2.002 m2, što ukupno iznosi 3 ha 38 ari i 68 m2. Svi objekti su uknjiženi u katastru nepokretnosti Bač.

Prodaja silosa i magacina

Kapaciteti:

1. Silosi:

  • Betonski silos kapacitet 5.400 t
  • Metalni silos kapacitet 11.000 t

Oba silosa su u upotrebi i sve vreme su korišćeni za skladištenje robe. Pojedini objekti renovirani su
2023.godine i redovno se odrzavaju kao i dvorište.

Za smeštaj žitaraica postoje još dva objekta i to:

1a. Magacin semenske robe površine od 961 m2 u osnovi, s tim da ima prizemlje i još četiri sprata, tako da je ukupna površina 4805 m2. Nekada se tu prerađivalo preko 100 vagona semenske robe.

1b. Magacin – podno skladište ukupne površine od 1083 m2.

U skladištu semenske robe i podnom skladištu moguće je lagerovati preko 6.000 tona robe.

U svim skladišnim objektima moguće je lagerovati oko 22.000 tona robe.

Pored magacinskog prostora postoje i drugi značajniji objekti kao:

  • 1c. Teretna vaga 60 t
  • 1d. Sušara 500 t za 24 časa
  • 1e. Trafo stanica od 630 kw
  • 1f. Drugi prateći objekti koji opslužuju ove kapacitete
prodaja silosa - satelitski snimak
Pogled sa satelita – screanshot mape je iz juna 24, mapa je ažurna – takođe ovogodišnja

Ovo su samo osnovne karakteristike postojećeg kompleksa. Za sve nejasnoće mogu se dobiti dodatne informacije od direktora preduzeća – vlasnika na telefone Zoran Miličević – 064/2994253 ; Goran Miličević 064/6492210 i Igor Petrović ( zaposleni ) 064/5966000 ili najaviti obilazak kompleksa koji se nudi u viđenom stanju.

Više fotografija o trenutnom izgledu objekata možete pogledati u galeriji fotografija.

Cena celokupnog kompleksa je predmet posebnog dogovora sa vlasnikom preduzeća.

Lokacija kompleksa je u blizini Željezničke stanice Bač.

Scroll to Top